HUMAN RESOURCES

The best projects contain
dreams and these dreams come true by Tahi̇nci̇oğlu

Tahincioğlu’nda Kariyer

Tahincioğlu olarak başarımızın temel kaynağının, en değerli varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımız olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede, en yetenekli çalışanları istihdam etmek, çalışanlarımızın kendilerini değerli hissettikleri, çalışan bağlılığı yüksek bir iş ortamı yaratmak amacıyla insan kaynakları ve iş süreçleri tasarlıyor ve geliştiriyoruz.

Tahincioğlu’nda insan kaynakları yönetiminin temel amacı; ortak bir kurum kültürü oluşturmak, bu kültür ile uyumlu, alanında uzman çalışanları istihdam etmek ve çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamaktır.

Tahincioğlu’nda tüm insan kaynakları süreçleri; şirket değerleri ve köklü kurum kültürü doğrultusunda, herhangi bir ayrım yapılmadan ve ayrıcalık tanınmadan, farklılıklara saygı göstererek, işin gerektirdiği yetkinlikler, çalışan potansiyeli ve mevcut performans dikkate alınarak yönetilmekte ve değerlendirilmektedir.


Kurumsal Kültür ve Değerlerimiz

 • Etik kurallara bağlılık
 • Güvenilirlik ve dürüstlük
 • Çalışanlara değer verme
 • Sosyal sorumluluk sahibi olma
 • Farklılıklara karşı saygılı ve eşit davranma
 • Yeniliklere ve gelişime önem verme


Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve yerleştirme sürecinde temel amacımız; şirketimizin uzun vadeli plan ve hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan çalışanlara ulaşmak, ilgili pozisyonun gerektirdiği yetkinlik ve deneyime sahip, kurumsal kültür ve değerlerimiz ile uyumlu kişileri ayrımcılık yapmadan değerlendirerek en uygun adayı şirketimize kazandırmaktır.

  Seçme ve yerleştirme sürecinde;

 • İlgili pozisyon için öncelikle şirket içi kaynaklar değerlendirilir.
 • Pozisyonun şirket içinden doldurulamaması halinde, kariyer portalları ve danışmanlık firmaları vasıtasıyla adaylara ulaşılır.
 • İlk görüşmeler İnsan Kaynakları bölümü tarafından yetkinlik bazlı olarak gerçekleştirilir.
 • İnsan Kaynakları bölümü tarafından uygun bulunan adaylar, ikinci görüşmelerini ilgili bölüm yöneticileri ile yaparlar.
 • Yapılan değerlendirmeler sonucu uygun bulunan adaya referans kontrolünün ardından iş teklifi yapılır ve işe alma süreci başlar.
 • Görüşme yapılan tüm adaylara başvuruları ile ilgili geri bildirimde bulunulur.


İş Başvuru Linki


Staj Başvuruları

Akademik hayatın yanı sıra, staj yoluyla iş hayatında deneyim kazanmanın gençlerin mezun olduktan sonra tam zamanlı istihdamı için önemli fırsatlar sunduğunun farkındayız.

Bu kapsamda, her yıl Mart – Nisan döneminde aşağıdaki niteliklere uygun olduğunu düşünen genç yeteneklerimizin başvurularını bekliyoruz.

Akademik olarak başarılı, zorunlu stajı olan, bölümü ve üniversitesi stajyer ihtiyacımıza uygun, üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencisi ve bizlerle çalışmaya istekli öğrenciler özgeçmişlerini aşağıda iletebilirler.

Staj Başvuru Linki